Giá lăn bánh xe Toyota Fortuner 2019 tại Toyota Doanh Thu Thanh Hóa

Giá lăn bánh xe Fortuner 2019 tại Toyota Doanh Thu Thanh Hóa. Liên hệ ngay với phòng bán hàng của Toyota Doanh Thu Thanh Hóa để được nhận ưu đãi tốt nhất. Hotline 0941637666

BẢNG GIÁ XE TOYOTA FORTUNER 2019 LĂN BÁNH TẠI TOYOTA DOANH THU THANH HÓA

- Giá niêm yết Toyota Fortuner 2.4MT 4x2  số sàn máy dầu :1 033 000 000 VNĐ

- Giá niêm yết Toyota Fortuner 2.4AT 4x2 số tự động máy dầu : 1 096 000 000 VNĐ

- Giá niêm yết Toyota Fortuner 2.7AT 4x2 số tự động máy xăng: 1 150 000 000 VNĐ

- Giá niêm yết Toyota Fortuner 2.7AT 4x4 số tự động máy xăng: 1 236 000 000 VNĐ

- Giá niêm yết Toyota Fortuner TRD 2.7AT 4x2 số tự động máy xăng: 1 199 000 000 VNĐ

- Giá niêm yết Toyota Fortuner 2.8AT 4x4 số tự động máy dầu: 1 354 000 000 VNĐ

* Chi phí đăng ký ra biển xe Toyota Vios 2019 tại tỉnh Thanh Hóa

I. Giá lăn bánh xe Toyota Fortuner 2.4MT 4x2 số sàn tại Thanh Hóa.

1. Thuế trước bạ 10%: 103 300 000 VNĐ

2. Phí biển số xe:

+ Khách hàng tuyến huyện: 200 000 VNĐ

+ Khách hàng Thành phố, thị xã: 1 000 000 VNĐ

3. Lệ phí đăng kiểm: 340 000 VNĐ

4. Phí bảo trì đường bộ:

+ Khách hàng cá nhân: 1 560 000 VNĐ/ 1 năm.

+ Khách hàng doanh nghiệp: 2 160 000 VNĐ/ 1 năm.

5. Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự: 530 000 VNĐ/ 1 năm

6. Ép biển Mica: 300 000 VNĐ

7. Phí dịch vụ:

+ Khách hàng tuyến huyện: 2 100 000 VNĐ

+ Khách hàng TP Thanh Hóa: 1 600 000 VNĐ

Tổng xe lăn bánh Toyota Fortuner 2.4MT 4x2 khách Cá nhân tuyến Thành Phố, Thị xã:  VNĐ

Tổng xe lăn bánh Toyota Fortuner 2.4MT 4x2 khách Cá nhân tuyến huyện:  VNĐ

Tổng xe lăn bánh Toyota Fortuner 2.4MT 4x2 khách Công ty tuyến Thành phố, Thị xã:  VNĐ

Tổng xe lăn bánh Toyota Fortuner 2.4MT 4x2 khách Công ty tuyến huyện:  VNĐ

II. Giá lăn bánh xe Toyota Fortuner 2.4AT 4x2 số tự động tại Thanh Hóa.

1. Thuế trước bạ 10%: 109 600 000  VNĐ

2. Phí biển số xe:

+ Khách hàng tuyến huyện: 200 000 VNĐ

+ Khách hàng Thành phố, thị xã: 1 000 000 VNĐ

3. Lệ phí đăng kiểm: 340 000 VNĐ

4. Phí bảo trì đường bộ: 

+ Khách hàng cá nhân: 1 560 000 VNĐ/ 1 năm.

+ Khách hàng doanh nghiệp: 2 160 000 VNĐ/ 1 năm.

5. Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự: 560 000 VNĐ/ 1 năm

6. Ép biển Mica: 300 000 VNĐ

7. Phí dịch vụ:

+ Khách hàng tuyến huyện: 2 100 000 VNĐ

+ Khách hàng TP Thanh Hóa: 1 600 000 VNĐ

Tổng xe lăn bánh Toyota Fortuner 2.4AT 4x2 khách Cá nhân tuyến Thành Phố, Thị xã:  VNĐ

Tổng xe lăn bánh Toyota Fortuner 2.4AT 4x2 khách Cá nhân tuyến huyện:  VNĐ

Tổng xe lăn bánh Toyota Fortuner 2.4AT 4x2 khách Công ty tuyến Thành phố, Thị xã:  VNĐ

Tổng xe lăn bánh Toyota Fortuner 2.4AT 4x2 khách Công ty tuyến huyện:  VNĐ

III. Giá lăn bánh xe Toyota Fortuner 2.7AT 4x2 tại Thanh Hóa.

1. Thuế trước bạ 10%: 115 000 000  VNĐ

2. Phí biển số xe:

+ Khách hàng tuyến huyện: 200 000 VNĐ

+ Khách hàng Thành phố, thị xã: 1 000 000 VNĐ

3. Lệ phí đăng kiểm: 340 000 VNĐ

4. Phí bảo trì đường bộ: 

+ Khách hàng cá nhân: 1 560 000 VNĐ/ 1 năm.

+ Khách hàng doanh nghiệp: 2 160 000 VNĐ/ 1 năm.

5. Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự: 560 000 VNĐ/ 1 năm

6. Ép biển Mica: 300 000 VNĐ

7. Phí dịch vụ:

+ Khách hàng tuyến huyện: 2 100 000 VNĐ

+ Khách hàng TP Thanh Hóa: 1 600 000 VNĐ

Tổng xe lăn bánh Toyota Fortuner 2.7AT 4x2 khách Cá nhân tuyến Thành Phố, Thị xã:  VNĐ

Tổng xe lăn bánh Toyota Fortuner 2.7AT 4x2 khách Cá nhân tuyến huyện:  VNĐ

Tổng xe lăn bánh Toyota Fortuner 2.7AT 4x2 khách Công ty tuyến Thành phố, Thị xã:  VNĐ

Tổng xe lăn bánh Toyota Fortuner 2.7AT 4x2 khách Công ty tuyến huyện:  VNĐ

IV. Giá lăn bánh xe Toyota Fortuner 2.7AT 4x4 tại Thanh Hóa.

1. Thuế trước bạ 10%: 123 600 000  VNĐ

2. Phí biển số xe:

+ Khách hàng tuyến huyện: 200 000 VNĐ

+ Khách hàng Thành phố, thị xã: 1 000 000 VNĐ

3. Lệ phí đăng kiểm: 340 000 VNĐ

4. Phí bảo trì đường bộ: 

+ Khách hàng cá nhân: 1 560 000 VNĐ/ 1 năm.

+ Khách hàng doanh nghiệp: 2 160 000 VNĐ/ 1 năm.

5. Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự: 560 000 VNĐ/ 1 năm

6. Ép biển Mica: 300 000 VNĐ

7. Phí dịch vụ:

+ Khách hàng tuyến huyện: 2 100 000 VNĐ

+ Khách hàng TP Thanh Hóa: 1 600 000 VNĐ

Tổng xe lăn bánh Toyota Fortuner 2.7AT 4x4  khách Cá nhân tuyến Thành Phố, Thị xã:  VNĐ

Tổng xe lăn bánh Toyota Fortuner 2.7AT 4x4  khách Cá nhân tuyến huyện:  VNĐ

Tổng xe lăn bánh Toyota Fortuner 2.7AT 4x4  khách Công ty tuyến Thành phố, Thị xã:  VNĐ

Tổng xe lăn bánh Toyota Fortuner 2.7AT 4x4  khách Công ty tuyến huyện:  VNĐ

V. Giá lăn bánh xe Toyota Fortuner TRD 2.7AT 4x2 tại Thanh Hóa.

1. Thuế trước bạ 10%: 119 900 000  VNĐ

2. Phí biển số xe:

+ Khách hàng tuyến huyện: 200 000 VNĐ

+ Khách hàng Thành phố, thị xã: 1 000 000 VNĐ

3. Lệ phí đăng kiểm: 340 000 VNĐ

4. Phí bảo trì đường bộ: 

+ Khách hàng cá nhân: 1 560 000 VNĐ/ 1 năm.

+ Khách hàng doanh nghiệp: 2 160 000 VNĐ/ 1 năm.

5. Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự: 560 000 VNĐ/ 1 năm

6. Ép biển Mica: 300 000 VNĐ

7. Phí dịch vụ:

+ Khách hàng tuyến huyện: 2 100 000 VNĐ

+ Khách hàng TP Thanh Hóa: 1 600 000 VNĐ

Tổng xe lăn bánh Toyota Fortuner TRD 2.7AT 4x2  khách Cá nhân tuyến Thành Phố, Thị xã:  VNĐ

Tổng xe lăn bánh Toyota Fortuner TRD 2.7AT 4x2  khách Cá nhân tuyến huyện:  VNĐ

Tổng xe lăn bánh Toyota Fortuner TRD 2.7AT 4x2  khách Công ty tuyến Thành phố, Thị xã:  VNĐ

Tổng xe lăn bánh Toyota Fortuner TRD 2.7AT 4x2  khách Công ty tuyến huyện:  VNĐ

VI. Giá lăn bánh xe Toyota Fortuner 2.8AT 4x4 tại Thanh Hóa.

1. Thuế trước bạ 10%: 135 400 000  VNĐ

2. Phí biển số xe:

+ Khách hàng tuyến huyện: 200 000 VNĐ

+ Khách hàng Thành phố, thị xã: 1 000 000 VNĐ

3. Lệ phí đăng kiểm: 340 000 VNĐ

4. Phí bảo trì đường bộ: 

+ Khách hàng cá nhân: 1 560 000 VNĐ/ 1 năm.

+ Khách hàng doanh nghiệp: 2 160 000 VNĐ/ 1 năm.

5. Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự: 560 000 VNĐ/ 1 năm

6. Ép biển Mica: 300 000 VNĐ

7. Phí dịch vụ:

+ Khách hàng tuyến huyện: 2 100 000 VNĐ

+ Khách hàng TP Thanh Hóa: 1 600 000 VNĐ

Tổng xe lăn bánh Toyota Fortuner 2.8AT 4x4  khách Cá nhân tuyến Thành Phố, Thị xã:  VNĐ

Tổng xe lăn bánh Toyota Fortuner 2.8AT 4x4  khách Cá nhân tuyến huyện:  VNĐ

Tổng xe lăn bánh Toyota Fortuner 2.8AT 4x4  khách Công ty tuyến Thành phố, Thị xã:  VNĐ

Tổng xe lăn bánh Toyota Fortuner 2.8AT 4x4  khách Công ty tuyến huyện:  VNĐ

Lưu ý: Xin quý khách hàng lưu ý phí dịch vụ sẽ thay đổi theo vị trí địa lý của quý khách, để cụ thể và chính xác quý khách vui lòng liên hệ phòng kinh doanh Toyota Doanh Thu 0941637666

 

Bình luận

PHÒNG KINH DOANH TOYOTA

Chương trình khuyễn mãi cực hấp dẫn tại Toyota Doanh Thu Thanh Hóa

 

- Hỗ trợ mua xe trả góp đến 80%- 90%

 

- Tặng bộ phụ kiện giá trị cho khách hàng

 

- Cam kết giá bán tốt nhất khi mua xe

 

Hotline: 0941 637 666

Email: ngoctudlk6@gmail.com

Top

 0941.637.666  NHẬN BÁO GIÁ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Để nhận được "BÁO GIÁ ĐẶC BIỆT" và các "CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI", Quý khách vui lòng điền form báo giá dưới đây: